CADR (Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia)

Canolfan Cymru gyfan ar gyfer Ymchwil Heneiddio a Dementia a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

http://www.cadr.cymru/cy

ENRICH Cymru logo

ENRICH Cymru

Mae ENRICH Cymru (Galluogi Ymchwil mewn Cartrefi Gofal) yn gweithio i wella ansawdd bywyd y rhai sy'n byw ac yn gweithio mewn Cartrefi Gofal ledled Cymru.

www.swansea.ac.uk/enrich-cymru

My Home Life Cymru logo

My Home Life Cymru

Agwedd Gymreig menter ledled y DU sy'n hyrwyddo ansawdd bywyd ac yn darparu newid cadarnhaol mewn cartrefi gofal i bobl hŷn.

http://myhomelife.org.uk/

OPERAT

Offeryn Asesu Amgylchedd Allanol Man Preswyl Pobl Hŷn

Prosiect gwyddoniaeth dinasyddion sy'n annog pobl hŷn yn y DU a Seland Newydd i gynnal asesiadau o'u hardaloedd preswyl er mwyn sicrhau bod ein hamgylchedd yn fwy cyfeillgar i oed.

www.operat.co.uk

Heneiddio a Gofal Traws (TrAC)

Prosiect ymchwil sy'n ceisio datblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cynhwysol gydag urddas i bobl draws hŷn yng Nghymru.

http://trans-ageing.swan.ac.uk/?lang=cy