Croeso

Gan dynnu ar waith ymchwil arloesol y Coleg, rydym ni'n arddel ymagwedd amlddisgyblaethol a chydweithredol at ein hymchwiliadau o bob rhan o Ofal Iechyd, Gofal Cymdeithasol, ac o'r sectorau Preifat a Gwirfoddol. Mae'r dull yma yn ein galluogi i greu ymchwil o ansawdd uchel i helpu cleifion, defnyddwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Mae ymchwil hefyd yn chwarae rhan hanfodol o ran llywio ein cyrsiau addysgol a thrwy gwerslyfrau a chyhoeddiadau mewn cyfnodolion proffesiynol i sicrhau bod ymarferwyr yn derbyn hyfforddiant o ansawdd uchel drwy gydol eu hastudiaethau.