Croeso

Mae systemau iechyd a gofal cymdeithasol y DU yn parhau i ddarparu gofal o ansawdd uchel, mewn modd ymatebol ac amserol. Gan fod y galw am eu gwasanaethau yn parhau i dyfu, mae angen systemau sy'n addasu ac yn newid, ac yn manteisio ar y technolegau newydd a'r ffyrdd newydd o weithio, gan sicrhau bod ansawdd gofal yn cael ei wella yn barhaus.

Gan dynnu ar waith ymchwil Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, mae ein hymrwymiad i ymchwil cydweithredol yn dod a manteision i ofal iechyd, gofal cymdeithasol, y sectorau gwirfoddol a phreifat. Mae hyn yn eu gyrru nhw i wella'r gwasanaeth, ac yn y pen draw, yn arwain at welliannau i gleifion, defnyddwyr, ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Mae rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau ymchwil i'w gweld yn yr adrannau isod.

Datblygiadau diweddaraf

Lawrlwythwch ein llyfryn awgrymiadau ymarferol i ymchwilwyr ar gyfer ymchwilwyr sy'n gweithio ag oedolion hŷn gydag amhariad gwybyddol ysgafn a dementia