Effaith Ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae ein hymchwilwyr yn gyrru newid ymlaen mewn ymarfer, polisi ac ymchwil sylfaenol mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r adran ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn amgylchynu disgyblaethau o nyrsio i seicoleg, gwaith cymdeithasol i economeg iechyd.

Cysylltwch â Clare Lehane am wybodaeth bellach c.m.lehane@swansea.ac.uk

Proffil Ymateb Cyffuriau Anffafriol

Medicine

Unigrwydd ac Unigedd

Man sitting next to a tree

Ymchwil Economeg Iechyd

Stethoscope and book

Hyfforddiant Cyhyrol Llawr y Pelfis

Exercise ball and band