Coronafeirws: y diweddaraf

GWNEUD GWAHANIAETH I OFAL CYMDEITHASOL YNG NGHYMRU

Ariennir Ysgol Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru   i gefnogi gallu i ymchwilio i ofal cymdeithasol mewn dull sy'n gwneud gwahaniaeth i ofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae gan yr Ysgol aelodau o staff ym Mhrifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor ac mae'n gweithio ar draws Cymru.

Mae'r Ysgol yn elwa ar ymarferwyr gofal cymdeithasol a'r sector gofal cymdeithasol trwy eu cynorthwyo i ddatblygu eu dyheadau ymchwil a'u hymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth, ac mae’n elwa darparwyr ymchwil drwy eu cefnogi i ymgysylltu â'r sector gofal cymdeithasol wrth gyflwyno ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth parhaus. Bydd gweithgareddau'r Ysgol yn llywio gwelliannau o ran darparu gofal cymdeithasol o ansawdd i blant, pobl ifanc ac oedolion fel y'u hamlinellir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 gyda'r ffocws ar les, pobl, atal ac integreiddio.

Ein Hymchwil

Laptop

Rhwydweithiau a Mentrau

Map