Dysgwch fwy am ein myfyrwyr PhD a'r ymchwil maent yn ei wneud.

Llun o Carole Butler

Carole Butler

Gwella gofal sy'n canolbwyntio ar y person a lles preswylwyr hŷn â dementia drwy ymarfer sy'n pontio'r cenedlaethau

Mwy am Carole Butler

Llun o Maria Cheshire Allen

Maria Cheshire Allen

Cymorth cynaliadwy ar gyfer gofalwyr hŷn pobl sy'n byw â dementia yng Nghymru

Mwy am Maria Cheshire Allen

Llun Faye Grinter

Faye Grinter

Ailddiffinio terfynau proffesiynol – ymarfer sy'n canolbwyntio ar berthnasoedd wrth ofalu am bobl hŷn â dementia

Mwy am Faye Grinter

Llun o Angharad Higgins

Angharad Higgins

Hiraeth - profiad siaradwyr Cymraeg hŷn mewn gofal

Mwy am Angharad Higgins

Llun o Kate Howson

Kate Howson

Gwerthuso effaith gweithgareddau sy'n pontio'r cenedlaethau ar ddulliau gofal sy'n canolbwyntio ar berthnasoedd a deilliannau gofal mewn cartrefi gofal

Mwy am Kate Howson

Llun o Kailash Khanal

Kailash Khanal

Effaith Trychinebau Naturiol ar asedau bywoliaeth a gwendid ôl-drychineb Pobl Hŷn yn Nepal

Mwy am Kailash Khanal

Llun o Catherine Launder

Catherine Launder

Trosglwyddiadau mewn Gofal: Anghenion gwybodaeth ynghylch rhyddhau person hŷn o ysbyty

Mwy am Catherine Launder

Llun o Carol Maddock

Carol Maddock

Rôl rhwydweithiau cymorth cymdeithasol o ran llythrennedd iechyd dementia a phobl hŷn

Mwy am Carol Maddock

Llun o Amy Murray

Amy Murray

Archwilio'r broses rhoi'r gorau i yrru ymhlith gyrwyr hŷn presennol, a'r rhai sydd eisoes wedi rhoi'r gorau iddo, ac aelodau o'u rhwydwaith cymdeithasol anffurfiol

Mwy am Amy Murray

Llun o Caitlin Reid

Caitlin Reid

Deall a gwella lles emosiynol preswylwyr hŷn cartrefi gofal

Mwy am Caitlin Reid

Llun o Kelly Roberts

Kelly Roberts

Asesu’r Berthynas o Ddefnydd Bws Mantais ac Iechyd ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru

Mwy am Kelly Roberts

Llun o Allyson Rogers

Allyson Rogers

Cymunedau sy'n ystyrlon o oedran ar gyfer pobl ag anawsterau symudedd

Mwy am Allyson Rogers

Llun o Laura Sheerman

Laura Sheerman

Pa botensial sydd gan rith gynorthwywyr i wella llesiant yn yr hen ddemograffig hynaf?

Mwy am Laura Sheerman

Llun o Aled Singleton

Aled Singleton

Seico-ddaearyddiaeth: lle; heneiddio; ac ymlyniad emosiynol

Mwy am Aled Singleton

Llun o Verity Walters

Verity Walters

Pwysigrwydd Teclyn Asesiad Amgylcheddol Dan Do i Bobl gyda Dementia Ysgafn i Ganolig

Mwy am Verity Walters

Llun o Aelwyn Williams

Aelwyn Williams

Datblygu cymunedau cefnogi dementia yng Nghymru

Mwy am Aelwyn Williams