Cymryd ymchwil ANSAWDD byd eang ymlaen

Gan dynnu ar ymchwil arloesol Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, mae ein hethos o ymchwil amlddisgyblaethol, cydweithredol yn allweddol i ddod ag arweinwyr ymchwil o bob rhan o'r sectorau gofal iechyd, gofal cymdeithasol, academaidd, preifat a gwirfoddol. Mae dull cadarn o'r fath yn ein galluogi i ddatblygu ymchwil o ansawdd uchel sydd, yn y pen draw, yn elwa cleifion, defnyddwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Canolfannau ymchwil

Mae rhai meysydd y Coleg wedi tyfu yn y blynyddoedd diweddar i gael eu cydnabod gan y Brifysgol fel canolfannau o ragoriaeth ar gyfer eu disgyblaeth.

Y Ganolfan ar gyfer Heneiddio Arloesol

Elderly lady

Canolfan Economeg Iechyd Abertawe

laptop

Ysgol Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol

elderly man

GRWPIAU YMCHWIL

We have growing areas of research strength across all areas of the College.

Ymchwil Nyrsio

Person holding hands up to sky

Seicoleg

Psychology

Public health policy and social science

Crowds

Interprofessional Health Studies

Students at computer