Gwella iechyd a gofal cymdeithasol byd-eang

Mae systemau iechyd a gofal cymdeithasol y DU yn parhau i ddarparu gofal o ansawdd uchel, ond mae'n hollbwysig ein bod ni'n archwilio'r technolegau newydd a ffyrdd o weithio sy'n agored i ni er mwyn sicrhau bod y safonau gofal yr ydym wedi dod i ddisgwyl yn cael eu cynnal.

Caiff y gwaith a wnawn i gefnogi'r ethos yma ei ategu gan ddiwylliant o gysylltiad gan y myfyrwyr yr ydym yn eu haddysgu, i'r ymchwil a wnawn ac at ein heffaith ar y byd ehangach. Mae cynnwys cleifion a darparwyr gofal yn ein gwaith yn annatod yn hyn, gan sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol i'r heriau sy'n wynebu ein cymdeithas.

Ymchwil Ôl-raddedig

Psychology student

Ein harbenigedd ymchwil

Medicines

Newyddion Ymchwil

Baby
Students looking at a laptop
Gwyliwch ein hanimeiddiadau ymchwil