Gwella iechyd a gofal cymdeithasol byd-eang

Mae systemau iechyd a gofal cymdeithasol y DU yn parhau i ddarparu gofal o ansawdd uchel, ond mae'n hollbwysig ein bod ni'n archwilio'r technolegau newydd a ffyrdd o weithio sy'n agored i ni er mwyn sicrhau bod y safonau gofal yr ydym wedi dod i ddisgwyl yn cael eu cynnal.

Caiff y gwaith a wnawn i gefnogi'r ethos yma ei ategu gan ddiwylliant o gysylltiad gan y myfyrwyr yr ydym yn eu haddysgu, i'r ymchwil a wnawn ac at ein heffaith ar y byd ehangach. Mae cynnwys cleifion a darparwyr gofal yn ein gwaith yn annatod yn hyn, gan sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol i'r heriau sy'n wynebu ein cymdeithas.

Ymchwil Ôl-raddedig

Psychology student

GRWPIAU YMCHWIL

We have growing areas of research strength across all areas of the College.

Seicoleg

Psychology

Ymchwil Nyrsio

Person holding hands up to sky

Public health policy and social science

Crowds

Interprofessional Health Studies

Students at computer

Cymryd ymchwil ANSAWDD byd eang ymlaen

Gan dynnu ar ymchwil arloesol Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, mae ein hethos o ymchwil amlddisgyblaethol, cydweithredol yn allweddol i ddod ag arweinwyr ymchwil o bob rhan o'r sectorau gofal iechyd, gofal cymdeithasol, academaidd, preifat a gwirfoddol. Mae dull cadarn o'r fath yn ein galluogi i ddatblygu ymchwil o ansawdd uchel sydd, yn y pen draw, yn elwa cleifion, defnyddwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Y Ganolfan ar gyfer Heneiddio Arloesol

Elderly lady

Canolfan Economeg Iechyd Abertawe

laptop

Ysgol Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol

elderly man

Ein harbenigedd ymchwil

Medicines

Newyddion Ymchwil

Baby
Students looking at a laptop
Gwyliwch ein hanimeiddiadau ymchwil