Mae Dyfodol Disglair yn dechrau yma ...

Rydym yn falch iawn o'n graddedigion a'u cyflawniadau. Trwy gwblhau ein cyrsiau mae llawer o'n graddedigion yn mynd ymlaen i wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl; o nyrsio i ymchwil, rydym ni'n helpu i ffurfio unigolion anhygoel sy'n mynd ymlaen i fod yn storiau llwyddiant ynddynt eu hunain. Bydd ein tudalennau gyrfa yn rhoi cipolwg i chi ar y gwahanol lwybrau'n lleol ac yn fyd-eang y mae ein graddedigion bellach yn eu dilyn.

Nyrsio

Nyrsio

Gwyddor gofal iechyd

gwyddor gofal iechyd

Iechyd A Gofal Cymdeithasol

Iechyd A Gofal Cymdeithasol

Gwyddor Barafeddygol

Gwyddor Barafeddygol

Osteopatheg

Osteopatheg

Seicoleg

seicoleg

gwaith cymdeithasol

polisi cymdeithasol

polisi cymdeithasol

social policy