Mae Seicoleg Fforensig yn gangen o seicoleg gymhwysol sy'n ymwneud â'r rhyngwyneb rhwng seicoleg a'r gyfraith, ac mae'n cynnwys nifer o agweddau, megis y broses gyfreithiol, yr asesu, goruchwylio a thrin y rheiny sydd wedi tramgwyddo, gweithio gyda'r sawl sydd wedi dioddef trosedd, a mynd i'r afael â risg ac ail-droseddu. Mae gan y Grŵp Ymchwil Fforensig ddiddordeb a phrofiad penodol ym maes ymchwil sy'n canolbwyntio ar y broses gyfreithiol (e.e. rheithwyr yn gwneud penderfyniadau, cof tystion, tystiolaeth tystion, addasrwydd i bledio, cyfweld ymchwiliol, penderfyniadau rhyddhau); ymddygiad tramgwyddus (e.e. ffactorau datblygiadol, personoliaeth [seicopathi a sadistiaeth, anhwylder personoliaeth ansefydlog yn emosiynol, anhwylder personoliaeth wrthgymdeithasol], ymyriadau a'u canlyniadau, hygoeledd, fformiwleiddio achos ac asesu risg, mathau penodol o dramgwyddau [e.e. troseddu rhywiol, trais yn erbyn partner personol] a systemau a staff [e.e. datblygu staff, goruchwylio staff a ffactorau sefydliadol]). Mae aelodau'r grŵp hwn wedi gweithio mewn carchardai, lleoliadau iechyd meddwl, a lleoliadau prawf, yn ogystal â gweithio gyda'r heddlu a'r llysoedd troseddol a'r llysoedd teulu.

Ein Tîm