Coronafeirws: y diweddaraf

Niwrowyddoniaeth Wybyddol yw maes academaidd amlddisgyblaethol sy'n ymroddedig i astudiaeth wyddonol o fecanweithiau'r ymennydd sy'n gorwedd dan brosesau gwybyddol yn achos iechyd a chlefyd. Felly rydym yn ymchwilio ystod o gwestiynau ymchwil, gan gynnwys cof, sylw, prosesu emosiynol, adnabod gwrthrych, cwsg a breuddwydio, cyflyru ofn, gamblo, heneiddio, niwroddirywio, a thrawma i'r ymennydd. Ymhlith y technegau a ddefnyddir i fynd i'r afael â'r cwestiynau hyn mae niwroddelweddu (MRI, fMRI, a MRS), electroffisioleg (EEG ac ERP), ac ysgogi'r ymennydd (tDCS).