Coronafeirws: y diweddaraf

Gwybodaeth am ein hymchwil

Mae ein Grŵp Ymchwil Dementia yn cynnwys staff a myfyrwyr PhD sy'n cymryd rhan weithredol mewn ystod eang o ymchwil; ymchwilio i ddirywiad gwybyddol goddrychol, nam gwybyddol ysgafn, ac aetiolegau amrywiol o ddementia. Defnyddiwn ystod eang o dechnegau a methodolegau yn ein hymchwil ansoddol (ar sail grwpiau ffocws) ac ymchwil feintiol; gan gynnwys seicoffiseg, EEG, olrhain llygaid, niwroddelweddu, ysgogiad yr ymennydd, a thechnoleg dyfeisiau symudol.

Dr Claire Hanley

Dr Claire Hanley

Cyfarwyddwr: Rheoli Cronfa Ddata a Recriwtio Ymchwil

(BSc, MRes, PhD, FHEA)

 • Heneiddio’n Iach
 • Ysgogiad yr ymennydd
 • Niwrowyddoniaeth wybyddol
 • Ataliad a rheolaeth wybyddol
 • Niwroddelweddu

Grŵp Ymchwil Dementia

Delwedd haniaethol o wyneb a’r pen yn cynnwys ymennydd gyda llythrennau DRG mewn gwahanol ddarnau

Dr Kyle Jones

Dr Kyle Jones

Cyd-Gyfarwyddwr: Cyfathrebu ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd

(BSc, MSc, PhD)

 • Seicoleg-Wybyddol
 • Niwrowyddoniaeth wybyddol
 • Seicieithyddiaeth
 • Heneiddio’n Iach
 • Dementia

Hanna Thomas

Hanna Thomas

Cyd-Gyfarwyddwr: Cyfathrebu ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd

(BSc, MSc)

 • Asesiad gwybyddol
 • Iaith
 • Dwyieithrwydd
 • Heneiddio’n Iach
 • Dementia

Yr Athro Andrea Tales

Yr Athro Andrea Tales

Cyfarwyddwr Sylfaenol: (BSc, MSc, PhD, FBPsS, DCR(T))

 • Heneiddio a dementia
 • Gweledigaeth a sylw
 • Cyflymder prosesu gwybodaeth
 • Gofal iechyd ar sail tystiolaeth

Dr Jeremy Tree

Dr Jeremy Tree

Cyfarwyddwr Sylfaenol: (PhD, CPsychol, AFBPsS, FHEA)

 • Niwroseicoleg wybyddol iaith (affasia)
 • Namau prosesu wyneb (prosopagnosia)
 • Namau darllen (dyslecsia)
 • Clefyd niwroddirywiol ffocal (dementia semanteg)

Staff Ymchwil

Dr Hana Burianová (BSc, MA, PhD)
Dr Hana Burianová

Meysydd Arbenigedd

 • Niwrowyddoniaeth wybyddol
 • Cof
 • Iaith
 • Plastigrwydd yr ymennydd
 • MRI swyddogaethol a strwythurol
Dr Cris Izura (BSc, MRes, PhD)
Dr Cris Izura

Meysydd Arbenigedd

 • Gwybyddiaeth iaith
 • Dwyieithrwydd a heneiddio
 • Anhwylderau iaith
Dr David Playfoot (BSc, MSc, PhD, FHEA)
Dr David Playfoot

Meysydd Arbenigedd

 • Darllen yn uchel
 • Cydnabod geiriau
 • Cof
 • Heneiddio’n Dda
 • Dementia

Myfyrwyr Ymchwil

James Heard (BSc, MSc)
James Heard

Meysydd Arbenigedd

 • Heneiddio’n Iach
 • Sylw
 • EEG
 • Olrhain llygaid
 • Niwrowyddoniaeth wybyddol
Jeyda Hunt (BSc, MSc)
Jeyda Hunt

Meysydd Arbenigedd

 • Pryder Iechyd
 • Cof
 • Dirywiad gwybyddol
 • Heneiddio’n Iach
 • Dementia
Chithra Kannan (BSc, MSc)
Chithra Kannan

Meysydd Arbenigedd

 • Prosesu’r Wyneb
 • Personoliaeth
 • Awtistiaeth
 • Alexithymia
 • Prosopagnosia
Dr Emma Richards (BSc, MSc, PGCE, PhD)
Dr Emma Richards

Meysydd Arbenigedd

 • Heneiddio’r ymennydd
 • Nam gwybyddol fasgwlaidd
 • Dementia fasgwlaidd
 • Niwrowyddoniaeth wybyddol
 • Sylw gweledol
Leanne Richards (BSc, MSc)
Leanne Richards

Meysydd Arbenigedd

 • Cof
 • Dementia
 • Ysgogiad yr ymennydd
 • Prosesu clywedol
 • Perfformiad tasg ddeuol