Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ein hymchwil

Mae'r Adran yn gartref i dros 30 o staff academaidd yn ogystal â thechnegwyr a staff gweinyddol ymroddedig. Mae'r holl staff academaidd yn yr Adran Seicoleg yn ymchwilwyr gweithgar a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014:

  • Barnwyd bod 100% yn 4* (arwain y ffordd yn fyd-eang) am effaith ymchwil
  • Cydradd gyntaf yn nhablau prifysgolion y DU
  • 1 o 4 adran o 82 i ennill gradd 100% am effaith ymchwil

Gradd Seicoleg:

  • 27ain o 82 adran yn y DU (ar sail cyfartaledd pwyntiau gradd - GPA)
  • 4* ar gyfer 44% o weithgarwch ymchwil; 3* ar gyfer 31% (yn rhagorol yn rhyngwladol) o weithgarwch ymchwil
  • GPA o 3.18; sgôr pŵer ymchwil o 47

Themâu Ymchwil:

Mae’r Adran Seicoleg yn ymgymryd ag ymchwil gwyddonol o dan ystod o themâu eang, mae’r rhain yn cynnwys; Seicoleg Glinigol ac Iechyd, Gwybyddiaeth a Chanfyddiad, Niwrowyddoniaeth Wybyddol, a Seicoleg Fforensig. Rydym hefyd yn cynnal nifer o grwpiau ymchwil. Darllenwch fwy amdanynt drwy glicio ar y delweddau isod.