Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i astudio am gymhwyster ôl-raddedig mewn Seicoleg yn Abertawe.

Graddau Meistr a Addysgir

Ar hyn o bryd, mae'r Adran yn cynnig tri chwrs Meistr a addysgir, sy'n cynnwys dosbarthiadau wedi'u haddysgu gwerth 120 o gredydau ac ymchwil annibynnol gwerth 60 o gredydau. Maent i gyd ar gael ar sail amser llawn (blwyddyn) neu ran-amser (dwy flynedd):

PhD drwy Ymchwil

Os oes gan ymgeiswyr ddiddordeb mewn astudio am PhD drwy ymchwil dan oruchwyliaeth aelod o staff yn unrhyw un o grwpiau ymchwil yr Adran, dylent feddu ar o leiaf gradd ail ddosbarth uwch mewn seicoleg neu faes gwyddonol perthynol.

Mae ein cyfleusterau ymchwil yn cynnig cyfleoedd rhagorol i fyfyrwyr ymgymryd ag ymchwil o safon fyd-eang mewn amrywiaeth eang o bynciau, dan oruchwyliaeth arbenigwyr pwnc o fri rhyngwladol.

I  gael rhagor o wybodaeth am wneud cais am le ar ein rhaglen PhD drwy ymchwil, ewch i'n tudalennau Ymchwil Ôl-raddedig.