Ym marn yr Asesiad Ansawdd Addysgu diwethaf, roedd ein haddysgu'n 'Rhagorol'

Mae'r adran, a arweinir trwy ymchwil, yn tyfu, ac yn amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol, gydag addysgu gan ymchwilwyr o'r radd flaenaf. Ein nod yw darparu profiad dysgu neilltuol i bob myfyriwr