Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Mae ystod eang o raglenni ôl-raddedig a addysgir ar gael yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Mae saith categori...

Heneiddio:

 • MSc/PGCert/PGDip Astudiaethau Gerontoleg a Heneiddio
 • MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol

Astudiaethau Plentyndod:

 • MA/PGDip/PGCert Astudiaethau Plentyndod
 • MA Chwarae Datblygiadol a Therapiwtig
 • PGCert Gofal Newyddenedigol Uwch
 • MSc/PGDip/PGCert Iechyd Cyhoeddus Plant

Addysg:

 • MA/PGDip/PGCert Addysg Proffesiynau Iechyd

Iechyd:

 • MSc /PGDip Ymarfer Gofal Critigol Uwch
 • MSc/PGDip Ymarfer Uwch mewn Gofal Iechyd
 • MSc/PGDip/PGCert Ymarfer Trallwyso Gwaed Arbeingol Uwch  
 • MSc/PGDip/PGCert Ymarfer Proffesiynol Uwch
 • PGCert Gweithiwr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy
 • MSc Rheoli Cyflyrau Cronig a Hirdymor
 • MSc Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol
 • MSc/PGDip Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd
 • MSc/PGDip Ymarfer Bydwreigiaeth Proffesiynol Uwch
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Presgripsiynu Anfeddygol ar gyfer Nyrsys ac Bydwragedd
 • MSc Gwaith Cymdeithasol

Rheolaeth:

 • MSc Rheoli Gofal Iechyd

Seicoleg:

 • MSc Seicoleg Annormal a Chlinigol
 • MSc Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg a Niwrowyddoniaeth Wybyddol
 • MSc Dulliau Ymchwil Seicoleg

Ymchwil Cymdeithasol:

 • MSc Dulliau Ymchwil Cymdeithasol
Nodwch
Gall myfyrwyr ar raglenni MA a MSc a addysgir elwa o'r gwahanol lefelau o gymwysterau sydd ar gael, i ddiwallu eu hanghenion addysg a hyfforddiant. Hefyd, mae gan rai rhaglenni dyfarniadau gadael fel a ganlyn.
- Dyfernir Tystysgrif Ôl-raddedig i'r rhai sy'n cwblhau 60 credyd (perthnasol) y rhaglen, a gadael bryd hynny
- Dyfernir Diploma Ôl-raddedig i'r rhai sy'n dewis cwblhau pob modiwl rhan un (120 credyd) a gadael bryd hynny
- Bydd y rhai sy'n cwblhau'r rhaglen lawn a'r traethawd hir yn derbyn gradd Meistr lawn (180 credyd)