Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Mae ystod eang o raglenni ôl-raddedig a addysgir ar gael yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Mae saith categori...

Heneiddio:

Astudiaethau Plentyndod:

Addysg:

Iechyd:

Rheolaeth:

Seicoleg:

Ymchwil Cymdeithasol:

Nodwch
Gall myfyrwyr ar raglenni MA a MSc a addysgir elwa o'r gwahanol lefelau o gymwysterau sydd ar gael, i ddiwallu eu hanghenion addysg a hyfforddiant. Hefyd, mae gan rai rhaglenni dyfarniadau gadael fel a ganlyn.
- Dyfernir Tystysgrif Ôl-raddedig i'r rhai sy'n cwblhau 60 credyd (perthnasol) y rhaglen, a gadael bryd hynny
- Dyfernir Diploma Ôl-raddedig i'r rhai sy'n dewis cwblhau pob modiwl rhan un (120 credyd) a gadael bryd hynny
- Bydd y rhai sy'n cwblhau'r rhaglen lawn a'r traethawd hir yn derbyn gradd Meistr lawn (180 credyd)