Coronafeirws: y diweddaraf

Digwyddiadau a Derbyniadau Graddio

Gwahoddiad i ddigwyddiad dathlu ac anrhydeddu, am ddim.

Os ydych chi’n dod i’ch seremoni graddio ym mis Gorffennaf eleni, hoffai Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gynnig cyfle i chi barhau a’ch dathliadau drwy eich gwahodd i ddod i ddigwyddiad dathlu ac anrhydeddu, sydd yn rhad ac am ddim,  mewn pabell arbennig ar Gampws y Bae.

Yn ogystal â dathlu gyda’ch ffrindiau a’ch teulu, bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i chi ddathlu hefyd gyda’ch cyd-fyfyrwyr ar y cwrs a’r academyddion sydd wedi eich dysgu yn ystod y cwrs. Fe fydd byr brydau ar gael, seremoni wobrwyo, adloniant a ffotograffydd wrth law i ddal holl ddigwyddiadau cyffrous y diwrnod.   

 

Achlysur: Digwyddiad Dathlu a Gwobrwyo (yn dilyn pob cynulliad graddio)

Lleoliad: Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, SA1 8EN

Cost: Am ddim


Cliciwch ar yr amserau rydych chi’n graddio isod i gael mwy o Faban am y digwyddiad.