Logo gwobrau Nyrsio Myfyrwyr

Ydy nyrsio yn eich calon o hyd? Dewch yn ôl i'r yrfa rydych yn dwlu arni.

Dychwelyd i Ymarfer: Côd Modiwl SHG270, 40 credyd ar lefel 5

Mae'r cwrs Dychwelyd i Ymarfer yn paratoi nyrsys i ddychwelyd i'w maes gofal nyrsio yn y meysydd clinigol heriol a deinamig presennol. Cymeradwyir y cwrs gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac mae'n galluogi nyrsys y mae eu cofrestriad wedi darfod i ddychwelyd i ymarfer.

Yng Ngwobrau'r Student Nursing Times, cyhoeddwyd bod Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi ennill y wobr 'Cwrs Dychwelyd i Ymarfer y Flwyddyn, 2015'.  Dywedodd y beirniaid fod y cwrs "wedi dangos dealltwriaeth glir bod adeiladu hyder a dulliau creadigol yn allweddol i gwrs Dychwelyd i Ymarfer. [Mae'r staff] yn ymdrechu'n gyson i wella a gwerthuso'r dysgu."

Rhagor o wybodaeth am y cwrs Dychwelyd i Ymarfer