Astudio Gyda Ni

Bydd ein hamrywiaeth eang o gyrsiau datblygu proffesiynol a dysgu yn y gwaith yn eich helpu i ddatblygu'ch sgiliau a hyrwyddo eich gyrfa mewn gofal iechyd.

Ymarfer Uwch

Cells

Ymarfer Clinigol

Nursing staff

Community and Primary Care

Community nurses

Addysg

Books in library

Ymarfer ar sail tystiolaeth

Clinical practitioner

Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Two ladies talking

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Teaching

Cyrsiau byr bydwreigiaeth

Pregnant lady

Dysgu yn y gwaith

Nurse

MODIWLAU LEFEL MEISTR: YR HOLL BYNCIAU

Er mwyn sicrhau bod addysg yn hygyrch i bawb, mae'r Coleg yn cynnig ystod eang o fodiwlau, ar draws yr holl feysydd pwnc ar lefel ôl-radd.

I weld modiwlau Lefel 7 / M sydd ar gael, ewch i'r dudalen Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir a dewis pwnc sydd o ddiddordeb i chi. Gellir astudio llawer o'r modiwlau a restrir ar gyfer y rhaglenni ôl-raddedig hyn ar wahân i'r radd.

Os hoffech wendu ymholiad am wneud un o'r modiwlau 'annibynnol' yma, cysylltwch â'n Swyddfa Derbyniadau ar study@swansea.ac.uk