Modiwlau a Thystysgrifau Lefel 4

Mae modiwlau lefel 4 yn cael eu hanelu at weithwyr cymorth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r gwaith ar yr un lefel â'r rheini sy'n astudio yn eu blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Rhaglenni Tystysgrif llawn:

  • Tystysgrif Ymarfer Uwch (Iechyd neu Ofal Cymdeithasol)

Darllenwch sut y gall Gweithwyr Cymorth Gofal ac Iechyd gael mynediad cynnar i raglenni nyrsio cyn-gofrestru yma.

Cymwysterau Academaidd Tramor

Bydd angen i ymgeiswyr o wledydd tramor gyflwyno copïau o'u tystysgrifau a thrawsgrifiadau o'u gwlad a phrifysgol fel y gellir cymharu â graddau y DU. Bydd hyn yn ein galluogi i roi cyngor i ar ba lefel astudio sy'n briodol. Dylai'r rhain gael eu cyflwyno i'n hadran derbyniadau ar adeg y cais.