Diwrnodau Agored Dychwelyd i Ymarfer

Mae dod i ddiwrnod agored yn gyfle gwych i gael mwy o wybodaeth am y cwrs a enillodd wobr "Cwrs Dychwelyd i Ymarfer y Flwyddyn 2015" gan y Student Nursing Times.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gymwys am y canlynol:

  • Dim ffioedd cwrs/dysgu
  • Bwrsariaeth o £1000 nad yw'n seiliedig ar brawf modd
  • Gellir gwneud taliadau ychwanegol i fyfyrwyr sy'n gofalu am blant neu ddibynyddion eraill

 

Cynhelir Diwrnodau Agored ar:

Dyddiad: Dydd Iau 11 Ionawr 2018

Amser:  9:00am - 5:00pm

Lleoliad: Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin SA31 3HB

a

Dyddiad: Dydd Mawrth 30 Ionawr 2018

Amser:  9:00am - 5:00pm

Lleoliad: Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin SA31 3HB

 

I gadw lle ar un o'r digwyddiadau hyn, ffoniwch ein tîm derbyn ar 01792 518531 neu e-bostiwch chhsadmissions@swansea.ac.uk