Cyfleoedd Cyfrwng Cymraeg i bob myfyriwr

Caiff pob myfyriwr sy'n astudio yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd:

  • Dewis cael ei cyfweld yn y Gymraeg wrth geisio am le
  • Dewis gweithio gyda mentor sy'n siarad Cymraeg os yn astudio cwrs sydd â lleoliad gwaith ynddo
  • Cael Tiwtor Personol sy'n siarad Cymraeg 
  • Cyflwyno aseiniadau yn y Gymraeg
  • Dewis llety sydd wedi’i neilltuo ar gyfer siaradwyr Cymraeg
  • Lawrlwythwch ein ap am ddim yma: Gofalu Trwy'r Gymraeg
  • Yn ogystal â hynny, bydd gan bob myfyriwr israddedig cyn-gofrestru (sy'n cynnwys myfyrwyr bydwreigiaeth, gwyddor barafeddygol, nyrsio, a gwyddor gofal iechyd) fynediad at ddogfennau portffolio dwyieithog, ac mae gan bob myfyriwr Cymraeg ei iaith logo ar y lifrai a wisgir yn ystod ei gyfnodau ymarfer.
  • Mae darpariaeth ychwanegol ar gyfer myfyrwyr BSc Nyrsio Oedolion, BSc Nyrsio Plant, a BSc Nyrsio Iechyd Meddwl, a myfyrwyr BSc Gwaith Cymdeithasol

Ariannu