Fy stori Gillian Harris

Fy stori Gillian Harris

Mae Gillian Harries, sy'n astudio nyrsio oedolion, wedi derbyn Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg y Brifysgol eleni, sydd gwerth £300, i astudio rhan o'i chwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Derbyniodd Gillian Harries un o 15 ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg gwerth £300 sy'n cael eu cynnig gan y Brifysgol eleni er mwyn astudio rhan o'i chwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd wedi derbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant gwerth £1500 dros dair blynedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer cwblhau 40 credyd bob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Derbyniodd Gilian ei siec yn Fforwm Blynyddol y Gangen gan yr Uwch Ddirprwy Is-ganghellor, yr Athro Iwan Davies.

Meddai Gillian,"Dewisais astudio drwy gyfrwng y Gymraeg gan fy mod wedi mynychu ysgol gyfrwng Gymraeg ac ysgol uwchradd Gymraeg, ac mae'n haws i mi siarad ac ysgrifennu yn yr iaith honno. Mae fy nheulu cyfan yn siarad Cymraeg, gan gynnwys fy ffrindiau. Felly, pryd bynnag y caf gyfle yn y gwaith neu ar leoliad, byddaf bob amser yn gofyn i'r cleifion os ydynt yn gallu siarad Cymraeg. Roedd yn wych derbyn y fwrsariaeth am gwblhau'r cwrs  drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni'n byw yng Nghymru, ac mae mor bwysig cael cyfle i gwblhau fy nghwrs drwy'r Gymraeg."

Mae Amanda Jones (Darlithydd Nyrsio) yn esbonio, "Mae ymchwil yn dangos yn glir y bydd cleifion bob amser yn cyfathrebu drwy eu hiaith gyntaf pan fyddant dan straen, yn ofidus, ar ddiwedd eu bywydau neu'n blant. Mae meddu ar y sgiliau i gyfathrebu drwy'r Gymraeg, neu'r cyfle i feithrin a dysgu'r iaith, yn allweddol i sicrhau parhad yr iaith ond hefyd i sicrhau ein bod yn gallu darparu'r gofal a'r cymorth gorau i'n cleientiaid yng Nghymru."