Drws i ddyfodol disglair…

Rydym ni yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn arbennig o falch o’n graddedigion a’u llwyddiannau. Wedi cwblhau ein cyrsiau, mae llawer o’n graddedigion yn mynd ymlaen i wneud gwahaniaeth aruthrol i fywydau pobl; o nyrsio i ymchwil rydym ni’n helpu i ffurfio unigolion neilltuol sy’n mynd ymlaen i greu llwyddiant eu hunain. Bwriad ein tudalennau cyflogadwyedd yw rhoi golwg i chi ar y gwahanol lwybrau gyrfa, yn lleol ac yn fyd-eang, mae ein graddedigion nawr yn eu dilyn.