Cyfleusterau Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Awdioleg

Fel rhan o elfen ymarferol y radd Awdioleg, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddefnyddio ein cyfleusterau ymarfer clinigol, sydd o’r radd flaenaf.  

Bydwreigiaeth

Mae’r swît practis bydwreigiaeth yn cynnig cyfleuster dysgu gwych i fyfyrwyr a bydwragedd cymwys. Yma gall sgiliau sy’n gysylltiedig ag arfer bydwreigiaeth gael eu datblygu a’u cywreinio mewn lleoliad diogel a chyfeillgar. 

Nyrsio

Mae ein cyfleusterau nyrsio yn rhoi cyfle gwych i fyfyrwyr roi’r hyn maen nhw wedi ei ddysgu yn eu llyfrau, ar waith yn ymarferol.

Osteopatheg

Gall myfyrwyr osteopatheg fanteisio ar y clinig osteopatheg go iawn sydd wedi ei leoli o fewn y Coleg.

Gwyddor Barafeddygol

Mae gan yr adran Gwyddor Barafeddygol gyfleusterau dysgu ei hunan, yn cynnwys ystafell ddarlithoedd, cyfres o ystafelloedd sy’n dynwared sefyllfaoedd o fywyd go iawn ac ardaloedd tawel ar gyfer astudio.

Seicoleg

Gall myfyrwyr seicoleg ddefnyddio’r 20 ystafell ymchwil bwrpasol, a sawl labordy arbenigol sydd ar gael.

Meddygaeth Niwclear

Bydd myfyrwyr Meddygaeth Niwclear yn cael y cyfle i ddysgu mewn amgylchedd sydd ag adnoddau o’r radd flaenaf.

Ffiseg Radiotherapi

Mae ein swît ymarfer clinigol yn caniatáu i fyfyrwyr Ffiseg Radiotherapi ddysgu sgiliau ymarferol cyn eu defnyddio mewn sefyllfa go iawn.

Ffiseg Ymbelydredd

Ffiseg Ymbelydredd

...

Ffisioleg Anadlu a Chysgu

Mae elfen ymarferol y radd Ffisioleg Anadlu a Chysgu yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio’r cyfleusterau o’r radd flaenaf sydd gennym ar gyfer ymarfer ac ymchwil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc Dewi Sant

Mae adnoddau a thechnoleg arloesol hefyd i’w cael ar ein campws yng Nghaerfyrddin, ar Barc Dewi Sant.

Rhith daith

Er mwyn rhoi gwell syniad i chi o beth i’w ddisgwyl o’n cyfleusterau diweddaraf; edrychwch ar ein rhith daith 360 gradd