Amdanom Ni

Mae'r Coleg yn dod â disgyblaethau iechyd, nyrsio, bydwreigiaeth, gofal cymdeithasol, polisi cymdeithasol a seicoleg at ei gilydd i greu'r darparwr addysg gofal iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu amgylchedd cyffrous a deinamig i astudio ynddo ac i ddatblygu gyrfa academaidd neu broffesiynol. Gydag 20 Athro, cenhadaeth y Coleg yw cynnal ymchwil rhyngwladol o safon sy'n diwallu anghenion pobl yn Ne-orllewin Cymru a'r tu hwnt.

Mae'r Coleg yn cynnig graddau israddedig, tystysgrifau ôl-raddedig, diplomâu ôl-raddedig, modiwlau unigol, a rhaglenni Meistr, MPhil, PhD, a DProf.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am leoliad, a chyfleusterau Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.