Ein hymchwil

Mae'r Adran yn gartref i dros 30 o staff academaidd yn ogystal â thechnegwyr a staff gweinyddol ymroddedig. Mae'r holl staff academaidd yn yr Adran Seicoleg yn ymchwilwyr gweithgar a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014:

 • Barnwyd bod 100% yn 4* (arwain y ffordd yn fyd-eang) am effaith ymchwil
 • Cydradd gyntaf yn nhablau prifysgolion y DU
 • 1 o 4 adran o 82 i ennill gradd 100% am effaith ymchwil

Gradd Seicoleg:

 • 27ain o 82 adran yn y DU (ar sail cyfartaledd pwyntiau gradd - GPA)
 • 4* ar gyfer 44% o weithgarwch ymchwil; 3* ar gyfer 31% (yn rhagorol yn rhyngwladol) o weithgarwch ymchwil
 • GPA o 3.18; sgôr pŵer ymchwil o 47

Themâu Ymchwil:

Mae'r Adran Seicoleg yn ymgymryd ag ymchwil gwyddonol o dan bedair thema fras: Seicoleg Glinigol ac Iechyd; Gwybyddiaeth a Chanfyddiad; Niwrowyddoniaeth Wybyddol a Seicoleg Fforensig.

Grwpiau Ymchwil

Ymchwil Rhyngddisgyblaethol

 • Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR)
 • Y Ganolfan Heneiddio Arloesol (CIA)
 • Y Ganolfan Ymchwil Iaith
 • Graddfa Deilliannau Niwroymddygiadol St Andrews-Abertawe (SASNOS)
 • Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru (WICN)