Nawdd Ymchwil Bellach a Ddyfarnwyd i Gefnogi Darparu Gofal Ardderchog mewn Niwroadsefydlu

Llwyddodd Dr Claire Williams i sicrhau cyllid pellach gan yr Independent Neurorehabilitation Providers Alliance (INPA) i gefnogi cyflwyno cyfres o brosiectau anaf i'r ymennydd a gaffaelwyd.

Mae'r wobr yn cryfhau'r bartneriaeth barhaus rhwng yr Adran Seicoleg, y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (CHHS) a'r Independent Neurorehabilitation Providers Alliance (INPA). Gan adeiladu ar gryfderau presennol ym maes ymchwil anafiadau ymennydd caffael cymwysedig ym Mhrifysgol Abertawe, bydd y nawdd yn caniatáu parhad nifer o brosiectau allweddol er budd pobl sy'n goroesi anaf i'r ymennydd a gafwyd yn ogystal â darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol arbenigol.