Erthygl ar heneiddio niwrowybyddol a gyhoeddwyd yn yr Oxford Research Encyclopedia of Psychology

Cyhoeddodd yr Athro Cyswllt Hana Burianov√° erthygl wahoddedig ar heneiddio niwrowybyddol a chysylltedd swyddogaethol gan ddefnyddio delweddu cyseiniant magnetig swyddogaethol yn yr Oxford Research Encyclopedia of Psychology.

Yn yr erthygl, trafodir y mecanweithiau sy'n sail i heneiddio niwrowybyddol ac asesu cysylltedd swyddogaethol, sy'n darlunio marcwyr o blastigrwydd niwrowybyddol sy'n gysylltiedig ag oedran. Mae paradeimau cysylltedd swyddogaethol yn nodweddu perthnasoedd cymhleth strwythur un-i-lawer (neu lawer i lawer), gan fod prosesau gwybyddol lefel uwch yn cael eu cyfryngu gan y rhyngweithio ymhlith nifer o feysydd niwral sy'n gysylltiedig â swyddogaeth yn hytrach na rhanbarthau'r ymennydd ar wahân. Ynghyd ag astudiaethau ymgysylltu ymddygiadol a rhanbarthol, mae astudiaethau cysylltedd ac ymagweddau modelu wedi cyfrannu at ein dealltwriaeth o fecanweithiau o ad-drefnu perthnasol i oedran o rwydweithiau swyddogaethol a ddosbarthwyd.