Claire Hanley yn derbyn cyllid ar gyfer astudiaeth niwroddelweddu

Bydd Crwsibl Cymru, a ddyfeisiwyd i gyfrannu tuag at ddatblygiad arweinwyr ymchwil Cymru yn y dyfodol, yn cefnogi Claire i ddarparu mewnwelediadau newydd i'r dull y mae’r ymennydd yn prosesu cyffyrddiad a sut mae hyn yn newid ar draws rhychwant oes.

Prif nod eithaf yr ymchwil yw cynhyrchu gwybodaeth am sut mae tecstilau synhwyraidd, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai â chlefyd Alzheimer datblygedig, yn gallu gwella llesiant a lleihau cyffro. Er mwyn darparu tystiolaeth ymchwil i gefnogi adroddiadau goddrychol sydd eisoes yn bodoli, bydd Claire a'r tîm ymchwil amlddisgyblaethol yn ceisio canfod gwreiddiau tebygol yr effeithiau hyn; ar y cyd â chyfranogwyr o bob oed a gallu gwybyddol, trwy ymgorffori tasgau ymddygiadol a Delweddu Cyseiniant Magnetig Gweithredol (fMRI).