Amdanom Ni

Croeso i Adran Seicoleg Prifysgol Abertawe. Mae'r adran, a arweinir trwy ymchwil, yn tyfu, ac yn amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol, gydag addysgu gan ymchwilwyr o'r radd flaenaf. Ein nod yw darparu profiad dysgu neilltuol i bob myfyriwr (ym marn yr Asesiad Ansawdd Addysgu diwethaf, roedd ein haddysgu'n 'Rhagorol').

Sefydlwyd yr Adran Seicoleg ym 1965, pan benodwyd Mark Hansel yn Athro Seicoleg cyntaf Abertawe. Heddiw, mae gan yr Adran dros 20 o staff academaidd yn ogystal â thechnegwyr ymchwil a staff gweinyddol ymroddedig. Rydym yn cynnig addysgu'n seiliedig ar ymchwil yn y rhan fwyaf o feysydd Seicoleg, ar draws tair thema eang (Yr Ymennydd ac Ymddygiad, Gwybyddiaeth a Chanfyddiad, a Seicoleg Glinigol ac Iechyd). Mae cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf ar gael i fyfyrwyr a staff, gan gynnwys labordy electro-enseffalograff dwys, labordy dilyn symudiadau llygaid, sawl labordy tDCS, labordai seico-ffisioleg a chyflyru, labordy realiti rhithwir, ystafelloedd arsylwi cymdeithasol, a gofod at ddefnydd amrywiol. Mae gyda ni gysylltiad cryf â Chanolfan Ddelweddu'r Sefydliad Gwyddor Bywyd, lle mae staff yn cynnal ymchwil fMRI a MRS, ac ar draws Cymru trwy Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru.

Lleolir yr Adran Seicoleg ar gampws Parc Singleton, yn edrych dros Fae Abertawe ar gyrion penrhyn trawiadol Gŵyr.  Dysgwyd Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe ers sawl blwyddyn bellach. Mae hanes hir o ragoriaeth ymchwil yn Abertawe.  Mae'r Brifysgol wedi sefydlu labordai o fri rhyngwladol ym meysydd seico-ffarmacoleg, maeth, perfformiad dynol, a chwsg. Mae ein cryfderau cyfredol yn niwrowyddoniaeth wybyddol a chlinigol yn debyg o sicrhau parhad y llwyddiant hwn am flynyddoedd lawer i ddod.

Cysylltwch â ni

Adran Seicoleg, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Tŵr Vivian, Prifysgol Abertawe, Abertawe SA2 8PP, Y Deyrnas Unedig.

Cliciwch yma am fap a/neu gyfarwyddiadau.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer Ymholiadau Cyffredinol, cysylltwch ag 01792 295278

Ar gyfer Derbyniadau Israddedig, cysylltwch â psychology.admissions@swansea.ac.uk neu 01792 513023

Ar gyfer Derbyniadau Ôl-raddedig, cysylltwch â psychology.pgadmissions@swansea.ac.uk or 01792 513023