Parcio a Chyfarwyddiadau - Diwrnodau Ymweld ar ddydd Sadwrn

(a) Teithio yn y car (Campws y Bae)

Gallwch barcio ar Gampws y Bae ar ddydd Sadwrn. Côd post Campws y Bae yw SA1 8EN

OS YN CYRRAEDD O'R M4

  • Gadewch yr M4 ar gyffordd 42 (A483 Abertawe) a bydd y ffordd ymadael yn dod â chi at Ffordd Fabian. Dilynwch yr arwyddion tuag at ganol y ddinas.
  • Byddwch yn gweld arwyddion Campws y Bae ar y chwith wrth ichi deithio ar hyd Ffordd Fabian.
  • Bydd Llysgenhadon wrth law er mwyn eich cyfeirio i'r maes parcio

 

(b) Teithio ar y Trên (Campws y Bae)


Bydd Myfyrwyr Llysgennad yn eich croesawi yn yr Orsaf Rheilffordd ac yn eich tywys at y gwasanaeth bws gwennol sy'n teithio i'r campws. Bydd y bysus sy'n rhad ac am ddim yn gadael yr Orsaf Rheilffordd am 0915, 1015, 1115 a 1215. 

Bydd bysus yn dychwelyd i'r Orsaf drenau o Gampws y Bae am 1515, 1545, 1615 a 1630. 

Mae modd ichi ddal tacsi neu wasanaeth bws lleol (â thâl) o/i'r Orsaf Drenau i'r rheini sy'n dymuno gwneud. Mae manylion llawn ar gael yma.

 

 (c) Teithio ar Fws (Campws y Bae) 

Mae bysus yn gadael o Orsaf Fysus y Cwadrant yng nghanol Dinas Abertawe i Gampws y Bae yn rheolaidd. Mae'r manylion llawn ar gael yma.