Teithiau Tywys

 

Teithiau Tywys

 

Yn ogystal â Diwrnodau Ymweld a Diwrnodau Agored Israddedig, gallwch drefnu ymweliad adrannol ar wahân. Cysylltwch gyda'r adran academaidd er mwyn trefnu ymweliad. Gofynnwch i'r adran os yr hoffech gael taith o amgylch y campws gyda Myfyriwr Llysgennad. Bydd angen o leiaf pythefnos o rybudd er mwyn trefnu'r teithiau hyn. 

Mae argaeledd staff academaidd yn amrywio o ganlyniad i ymrwymiadau dysgu, felly gofynnwn i chi roi digon o rybudd er mwyn trefnu'r ymweliad.

 

  • Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau: coahcollegeoffice@swansea.ac.uk
  • Coleg Peirianneg: engineering@swansea.ac.uk 
  • Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd:chhsadmissions@swansea.ac.uk
  • Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton:  law@swansea.ac.uk
  • Coleg Gwyddoniaeth: l.v.maynell@swansea.ac.uk 
  • Ysgol Feddygaeth: rhiannon.davies@swansea.ac.uk
  • Ysgol Reolaeth: somundergrad@swansea.ac.uk

 

Ar gyfer ymholiadau arall, cysylltwch â astudio@abertawe.ac.uk

 

 

Fel arall, mae copïau o'r llyfryn Teithiau Hunan Dywys ar gael o dderbynfa Tŷ Fulton neu'r Neuadd Fawr neu lawrlwythwch gopi yma:

Teithiau Hunan Dywys