Darganfod Mwy

Peidiwch a phoeni os nad ydych wedi cael cyfle i ymweld â ni ar un o'n Diwrnodau Agored neu Ddiwrnod Ymweld, mae sawl opsiwn arall ar gael i ddarganfod Prifysgol Abertawe drwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â astudio@abertawe.ac.uk

Teithiau Hunan-dywys

Teithiau Hunan-dywys