Diwrnodau ymweld ar ôl gwneud cais

Eich cyfle i grwydro

Mae dewis pa gynnig prifysgol i'w dderbyn yn benderfyniad mawr a phwysig ac mae'n bwysig cael yr holl wybodaeth er mwyn gwneud y dewis cywir. Mae'r Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr yn gyfle i bawb sydd wedi derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Abertawe i ymweld â'u hadran academaidd ac i ddarganfod mwy am y profiad myfyrwyr rhagorol sydd ar gael yma. 

 

Book Your Visit Day Button Welsh

 

Rhaid cofrestru ar gyfer Diwrnod Ymweld gan fod llefydd yn gyfyngedig.  

 Cynhelir Diwrnodau Ymweld ar ddydd:

  • Mercher 18eg Ebrill 

*Darpariaeth ychwanegol i ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg

ER MWYN GWIRIO OS YW EICH CWRS AR GAEL AR Y DIWRNOD PENODOL COFRESTRWCH GAN DDEFNYDDIO EICH RHIF UCAS. 

Pa Gampws

Mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws yn dilyn agoriad Campws y Bae ym Medi 2015. Gwiriwch pa gampws i ymweld ag ef ar gyfer eich maes pwnc.

Pan y cyrhaeddwch

Os yn ymweld â Champws Parc Singleton ewch i'r 'Ddesg Wybodaeth Diwrnod Ymweld' yn ffreutur Tŷ Fulton (Adeilad 17 ar fap Campws Parc Singleton)