Gwybodaeth am Deithio

Gwybodaeth am deithio

Mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws glan-môr godidog gyda Champws Parc SIngleton a Champws y Bae.

Gweler y wybodaeth am deithio isod ar gyfer Campws Parc Singleton a Champws y Bae.

Cofiwch wirio pa gampws i ymweld ag ef ar gyfer eich maes pwnc.

Rhestr Pynciau 2018