Llysgennad myfyrwyr yn dal arwydd 'Yma i Helpu'

Diwrnodau Agored ar Gampws

Rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd i'r campws ar gyfer ein Diwrnodau Agored yn y Gwanwyn lle byddwch yn gallu cwrdd â'ch darlithwyr, archwilio Abertawe a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol.

Ein diwrnodau agored nesaf ar y campws fydd dydd Sadwrn 11 Mehefin 

Archebwch eich lle nawr ar gyfer 11 Mehefin

Methu dod? Cynhelir ein digwyddiadau nesaf ar y campws ar 29 Hydref a 19 Tachwedd. Cofrestrwch eich manylion isod i gael gwybod pryd bydd modd cadw lle ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Agored nesaf

Myfyrwyr nyrsio ar hyfforddiant meddyginiaeth

Diwrnod Agored Nyrsio Gorllewin Cymru

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’n campws Parc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ar gyfer ein Diwrnod Agored Nyrsio Gorllewin Cymru ar ddydd Mercher 15fed o Fehefin. Byddwch yn gallu dod o hyd i fwy o wybodaeth am ein hystod o raglenni nyrsio, cwrdd â'ch darlithwyr, sgwrsio â myfyrwyr presennol a mynd o amgylch y cyfleusterau.

Archebwch eich lle nawr ar gyf

Diwrnodau Agored

15/06/2022

13:30 - 19:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

100% dywedodd y byddent yn argymell y diwrnod agored rhithiol i ffrind

96% graddiodd diwrnod agored rhithiwr 4 neu'n uwch

Ar y diwrnod:

Sgwrsiwch â darlithwyr

Sesiwn holi ac ateb fyw â'n myfyrwyr

Trafodwch eich llety

;">