Coronafeirws: y diweddaraf

Undeb y Myfyrwyr Abertawe

Mae Undeb y Myfyrwyr (UM) yma i wneud eich amser yn y Brifysgol y gorau y gall fod.

Os penderfynwch astudio yn Abertawe, byddwch yn dod yn aelod yn awtomatig. Mae hyn yn golygu y gallwch chi ymuno â chymdeithasau a chlybiau chwaraeon, cael cefnogaeth am ddim yn ein Canolfan Gynghori, mwynhau bwyd a diodydd rhad yn ein bariau a dod i ddigwyddiadau gorau'r flwyddyn. Ni sy'n gyfrifol am ddathliadau megis Pythefnos y Glas, Varsity a Dawns yr Haf i enwi ond rhai...

Mae gennym chwe swyddog a etholir gan fyfyrwyr bob blwyddyn i'ch cynrychioli ar bopeth sy'n gysylltiedig â'r Brifysgol a mynd i'r afael ag unrhyw faterion dybryd gan ddefnyddio'ch barn.

Ynghyd â'ch swyddogion etholedig, mae gennym dîm staff cyfeillgar sydd yma i'ch helpu chi a gwneud ichi deimlo'n gartrefol.

Sgwrsiwch yn fyw gyda Swyddogion Undeb y Myfyrwyr - 10 y bore tan 2 y prynhawn