Coronafeirws: y diweddaraf

Helo gan y Tîm Recriwtio a Derbyn!

Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am y broses ymgeisio; yn enwedig am yr hyn sy'n digwydd ar ôl i chi dderbyn eich cynnig i gofrestru gyda ni yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Rydym yn deall bod rhai ohonoch, a oedd i fod i eistedd arholiadau'r gwanwyn a'r haf hwn, wedi'u canslo nawr oherwydd sefyllfa Covid-19, yn poeni beth allai hyn ei olygu i chi a'ch potensial i sicrhau lle yn y Brifysgol. Hoffem eich sicrhau y byddwn yn bendant yn hyblyg ac yn deall y graddau terfynol y byddwch yn eu dyfarnu yn ystod yr amgylchiadau anarferol iawn hyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol ynglŷn â'ch cais neu gynnig, peidiwch â datgelu unrhyw wybodaeth bersonol yn y sgyrsiau fyw, fel eich rhif myfyriwr neu UCAS PID; byddwn yn gallu eich helpu os anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol ar admissions@swansea.ac.uk

Sgwrs fyw rhwng 10am a 2pm