Coronafeirws: y diweddaraf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Student

Cyflwyniad i Wyddorau Cymdeithasol

Os yr ydych chi'n chwilfrydig am yr hyn sy'n gwneud i gymdeithasau danio, mae'r radd Gwyddorau Cymdeithasol amlddisgyblaethol hon ar eich cyfer chi.

Byddwch yn ymchwilio i feysydd pwnc gan gynnwys anthropoleg, daearyddiaeth ddynol, economeg, y gyfraith, gwyddoniaeth wleidyddol a chysylltiadau rhyngwladol, seicoleg, polisi cymdeithasol a chymdeithaseg, gan ennill sylfaen ragorol yn y damcaniaethau a'r modelau cysyniadol sy'n sail i wyddoniaeth gymdeithasol gyfoes.

Darganfyddwch fwy am ein cwrs!

 
 
 

 

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyfleoedd Lleoli a Chyflogadwyedd

Os ydych am wybod mwy am ba gyfleoedd lleoliad a chyflogadwyedd sydd wrth astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae Simeon Smith o Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) yma i helpu.