Coronafeirws: y diweddaraf

CROESO I’R YSGOL REOLAETH

Croeso cynnes gan yr Athro Katrina Pritchard, Cyd-ddeon Dros Dro a Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yr Ysgol Reolaeth.

 

Croeso i’r cwrs gradd Twristiaeth

Bydd Dr Maggie Miller, Uwch-ddarlithydd mewn Twristiaeth a Marchnata, yn estyn croeso cynnes i chi i’r Ysgol Reolaeth.

 
 

Cwrdd â Chyfarwyddwr y Rhaglen- Yr Athro Sarah Nicholls

Clywch gan yr Athro Sarah Nicholls, Cyfarwyddwr y Rhaglen, wrth iddi drafod ein cwrs gradd BSc mewn Rheolaeth Twristiaeth Ryngwladol.

 
 

Gwella eich cyflogadwyedd

Darganfod sut mae rhai o'n myfyrwyr wedi elwa o ymgysylltu â ein gwasanaeth cyflogadwyedd wrth iddynt rannu eu profiadau lleoli yn y diwydiant.

 
 

Archwiliwch ein Campws y Bae

Ewch ar daith rithwir o amgylch ein Hysgol Reolaeth ac archwiliwch ein cyfleusterau o’r radd flaenaf a’n campws amgylchynol gydag Ahana, un o’n myfyrwyr.

 
 

Beth yw blwyddyn sylfaen?

Mae Kyle yn rhannu ei brofiad a’r buddion sy’n gysylltiedig â chwblhau blwyddyn Sylfaen, megis maint dosbarth bach, rhwydwaith cymorth cryf a lleoliad hynod unigryw i astudio.

 
 

Cysylltwch â ni

Rydym yma i’ch cefnogi felly cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau am Brifysgol Abertawe neu os hoffech drafod eich cynnig i astudio gyda ni yn yr Ysgol Reolaeth.

 

Dysgwch fwy!

Ydych chi’n chwilio am ragor o wybodaeth am yr Ysgol Reolaeth, ein cyrsiau a’n profiad y myfyrwyr? Dilynwch y dolenni isod.

Ein Prospectws

SoM UG Prospectus 2021

Ein Darlithoedd Rhagflas

Rydyn ni wedi llunio rhestrau darllen awgrymedig a dolenni defnyddiol ar gyfer ffynonellau i’ch helpu i ddatblygu dealltwriaeth o reolaeth twristiaeth yn ogystal â bod ar flaen y gad o ran pynciau a addysgir yn ystod eich semester cyntaf yn Abertawe. Cofiwch wylio ein darlithoedd rhagflas ar bynciau er mwyn derbyn mwy o welediad i’r cwrs gradd Twristiaeth.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rydym yn edrych ymlaen at eich cael i ymuno â teulu’r Hysgol Reolaeth. Am fwy o wybodaeth am ariannu, cyrsiau, y cymorth sydd ar gael i chi fel myfyriwr rhyngwladol, ewch i'n tudalen penodol a fydd yn helpu gydag unrhyw ymholiadau a allai fod gennych. Neu, cysylltwch â'n tîm recriwtio cyfeillgar i'ch cefnogi gydag unrhyw gwestiynau penodol: somrecruitment@swansea.ac.uk