Coronafeirws: y diweddaraf

GAIR O GROESO GAN EIN PENNAETH YSGOL, YR ATHRO ELWEN EVANS QC

Croeso gan ein pennaeth ysgol, yr Athro Elwen Evans CF. Yr Athro Evans CF yw'r unig CF sy'n ymarfer ac yn arwain ysgol gyfraith yn y DU, ac mae wedi gweithredu mewn nifer o achosion proffil uchel.

Mae'r fideo hwn yn rhoi cipolwg i chi ar ein cymuned gyfeillgar yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton.

EWCH AR DAITH O AMGYLCH EIN CYFLEUSTERAU

Ewch ar daith o amgylch ein dau adeilad: Ysgol y Gyfraith Mal a Richard Price. Mae ein hadeilad Ysgol y Gyfraith yn adeilad sydd newydd ei adnewyddu, gan gynnwys cyfleusterau eithriadol, clinig cyfraith a adeiladwyd yn bwrpasol, ystafell y llys, a mannau cymdeithasol ac astudio ar gyfer myfyrwyr.

Mae adeilad Richard Price yn gartref i'n theatr darlithio sedd 150, mannau astudio i fyfyrwyr, ac ystafelloedd seminar. Ar y daith hon, byddwch hefyd yn dysgu mwy am yr ymchwil arloesol sy'n digwydd yn yr ysgol.

Yr Athro Elwen Evans CF - Astudio Troseddeg yn Abertawe

Mae ein pennaeth ysgol, yr Athro Elwen Evans CF, yn rhoi cipolwg pellach o'r adran Troseddeg ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Debbie Jones, Athro Cysylltiol mewn Troseddeg, Esboniad o’r Cwrs Gradd Troseddeg

Cyn dechrau ar ei gyrfa academaidd yn 2008, roedd Debbie yn swyddog yr heddlu gyda'r Heddlu Metropolitan yn arbenigo mewn troseddau sylweddol ac amddiffyn plant. Mae Debbie bellach yn dysgu ar ein rhaglenni Troseddeg, ac yn y fideo hwn mae'n esbonio sut mae'r cyrsiau wedi'u strwythuro, cyfleoedd profiad gwaith, cymorth i fyfyrwyr a dulliau asesu.

 
 

Llysgennad Myfyrwyr Megan Cook, Profiad y Myfyrwyr Troseddeg

Yn cwmpasu popeth o'i hoff rannau o'r cwrs i'w phwnc traethawd hir, mae'r myfyriwr troseddeg trydedd flwyddyn a chyfiawnder troseddol, Megan Cook, yn rhannu ei phrofiad o astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

 
 

Jessica Hammett, Swyddog Recriwtio, Cymorth ar gyfer Cyflwyno Cais

Mae ein swyddog recriwtio ysgol y gyfraith yn esbonio mwy am y cymorth sydd ar gael drwy gydol eich cais. Mae croeso i chi gysylltu â'ch ymholiadau drwy'r manylion cyswllt a rennir yn y fideo hwn.