Coronafeirws: y diweddaraf

SESIWN ZOOM BYW - SEICOLEG - 11AM

Ymunwch â Thiwtoriaid Mynediad, staff addysgu a llysgenhadon myfyrwyr o'r cwrs yma yn y sesiwn heddiw yn FYW ar ZOOM. Yma, byddwch yn darganfod mwy am y cwrs hwn a chael y cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych!

SESIWN ZOOM BYW - SEICOLEG - 2PM

Ymunwch â Thiwtoriaid Mynediad, staff addysgu a llysgenhadon myfyrwyr o'r cwrs yma yn y sesiwn heddiw yn FYW ar ZOOM. Yma, byddwch yn darganfod mwy am y cwrs hwn a chael y cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych!

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Seicoleg

Cyflwyniad i Seicoleg Yn 2il yn y DU ar gyfer Rhagolygon Graddedig, mae ein gradd Seicoleg wedi'i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain a rhodd hyfforddiant gwyddonol arbenigol i chi yn y berthynas rhwng y meddwl, yr ymennydd ac ymddygiad.

Ruth Horry, Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg sy’n siarad am y radd Seicoleg hynod ddiddorol sydd gennym ar gael yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Darganfod mwy am y cwrs hwn yma.

Popeth sydd yn rhaid i chi ei wybod am astudio Seicoleg

Dewch i ddarganfod y cyfan sydd angen i chi ei wybod am ein cwrs Seicoleg gan ein Uwch Ddarlithydd, Dr Alex Jones.

Beth yw barn ein myfyriwr am y cwrs?

Dyma farn ein myfyriwr Seicoleg am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Pam astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe?

Darganfod beth mae Alex, un o'n myfyrwyr Seicoleg yn mwynhau am astudio Seicoleg a pham wnaeth e ddewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyfleoedd Lleoli a Chyflogadwyedd

Os ydych am wybod mwy am ba gyfleoedd lleoliad a chyflogadwyedd sydd wrth astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae Simeon Smith o Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) yma i helpu.