Coronafeirws: y diweddaraf

Bydd ein Sgwrs Fyw ar agor rhwng 11yb-12yp ac o 2yp-3yp. Sgwrsiwch â ni yn ystod yr amseroedd hynny am eich cais, ein cyrsiau, a sut brofiad yw byw ac astudio yn Abertawe. Rydyn ni'n edrych ymlaen at siarad â chi!


Live video chat button graphic

Ein hamseroedd sgwrsio fideo byw heddiw

12YP I 1YP

3YP I 4YP


Diddordeb mewn Cwrs Sylfaen?

1YP I 2YP 


Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Neges o groeso i'n holl ymwelwyr gan Yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Holi ac Ateb Rhyfel a Chymdeithas

Yn y fideo hwn, mae Dr Gerry Oram yn rhoi trosolwg o Ryfel a Chymdeithas, gradd hyblyg a rhyngddisgyblaethol sy’n tynnu ar hanes, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol, athroniaeth, llenyddiaeth a’r cyfryngau.

 

Bydd myfyrwyr Rhyfel a Chymdeithas, Freya, Kipp, a Ciaran yn siarad gyda Dr Gerry Oram ynghylch pam dewison nhw eu cyrsiau a pha fodiwlau y maent yn eu mwynhau orau.