Coronafeirws: y diweddaraf

CROESO I’R YSGOL REOLAETH

Croeso cynnes gan yr Athro Katrina Pritchard, Cyd-ddeon Dros Dro a Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yr Ysgol Reolaeth.

 

Croeso i Reoli Busnes

Bydd Dave Bolton, Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer Rheoli Busnes ac Uwch-ddarlithydd mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesedd yn estyn croeso i chi.

 
 

Archwiliwch ein rhaglenni

Gwrandewch ar Dave Bolton, Cyfarwyddwr y Rhaglen, wrth iddo drafod strwythur ein rhaglen, opsiynau llwybrau arbenigol a gyrfaoedd myfyrwyr graddedig diweddar.

 
 

Mewnwelediad Myfyrwyr

Clywch gan ein myfyriwr presennol, Theodora, wrth iddi roi mewnwelediad i gynnwys blwyddyn gyntaf y cwrs gradd Rheoli Busnes yn Abertawe.

 
 

Gwella eich cyflogadwyedd

Darganfod sut mae rhai o'n myfyrwyr wedi elwa o ymgysylltu â ein gwasanaeth cyflogadwyedd wrth iddynt rannu eu profiadau lleoli yn y diwydiant.

 
 

Archwiliwch ein Campws y Bae

Ewch ar daith rithwir o amgylch ein Hysgol Reolaeth ac archwiliwch ein cyfleusterau o’r radd flaenaf a’n campws amgylchynol gydag Ahana, un o’n myfyrwyr.

 
 

Beth yw blwyddyn sylfaen?

Mae Kyle yn rhannu ei brofiad a’r buddion sy’n gysylltiedig â chwblhau blwyddyn Sylfaen, megis maint dosbarth bach, rhwydwaith cymorth cryf a lleoliad hynod unigryw i astudio.

 
 

Cysylltwch â ni

Rydym yma i’ch cefnogi felly cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau am Brifysgol Abertawe neu os hoffech drafod eich cynnig i astudio gyda ni yn yr Ysgol Reolaeth.

 

Dysgwch fwy!

Ydych chi’n chwilio am ragor o wybodaeth am yr Ysgol Reolaeth, ein cyrsiau a’n profiad y myfyrwyr? Dilynwch y dolenni isod.

Ein Prospectws

SoM UG Prospectus 2021

Ein Canllaw i Reolaeth Busnes

Clywch gan fyfyrwyr a graddedigion presennol wrth iddynt rannu eu profiadau a chloddio i restrau darllen a sesiynau rhagflas ar bynciau er mwyn rhoi cipolwg i chi ar sut beth yw astudio Rheolaeth Busnes yn Abertawe.

Ein Cyrsiau

Mae ein holl raddau BSc yn caniatáu’r opsiwn i astudio dramor am flwyddyn neu ymgymryd â blwyddyn mewn diwydiant.

Gallwch chi ddewis ein cwrs gradd Rheolaeth Busnes cyffredinol sy’n gosod cynsail mewn prif egwyddorion rheolaeth neu un o naw llwybr sy’n cynnwys opsiynau arbenigol er mwyn teilwra eich cwrs gradd i weddu eich diddordebau.

Archwiliwch y cyrsiau gradd yr ydym ni’n eu cynnig yma.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rydym yn edrych ymlaen at eich cael i ymuno â teulu’r Hysgol Reolaeth. Am fwy o wybodaeth am ariannu, cyrsiau, y cymorth sydd ar gael i chi fel myfyriwr rhyngwladol, ewch i'n tudalen penodol a fydd yn helpu gydag unrhyw ymholiadau a allai fod gennych. Neu, cysylltwch â'n tîm recriwtio cyfeillgar i'ch cefnogi gydag unrhyw gwestiynau penodol: somrecruitment@swansea.ac.uk