Coronafeirws: y diweddaraf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Bolisi Cymdeithasol

Mae'r hyn sydd ei angen ar fodau dynol a sut mae cymdeithasau'n diwallu'r anghenion hynny wrth wraidd polisi cymdeithasol. Bydd ein gradd ragorol, a gydnabyddir yn genedlaethol mewn Polisi Cymdeithasol, yn eich cyflwyno i'r damcaniaethau a'r dadleuon allweddol sy'n sail i'r maes diddorol hwn sy'n esblygu'n barhaus.

Mae gan ein rhaglen radd Polisi Cymdeithasol enw da iawn, gan ei fod yn 9fed yn y DU ar gyfer cyrsiau Polisi Cymdeithasol (Guardian University Guide 2020) yn 13eg yn y DU (Times Good University Guide 2019) a'r deg uchaf am ansawdd addysgu a phrofiad myfyrwyr (NSS 2019) .

Gwyliwch ein Uwch Ddarlithydd, Gideon Calder yn siarad popeth am ein cwrs Polisi Cymdeithasol - o fodiwlau, i leoliadau ac asesiadau - rydyn ni yma i ddweud wrthych am bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Darganfod mwy am y cwrs hwn yma.

Beth yw barn ein myfyriwr Polisi Cymdeithasol am y cwrs?

Dyma un o'n myfyrwyr , yn siarad â'r Uwch Ddarlithydd, Gideon Calder, am sut brofiad yw hi i astudio Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyfleoedd Lleoli a Chyflogadwyedd

Os ydych am wybod mwy am ba gyfleoedd lleoliad a chyflogadwyedd sydd wrth astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae Simeon Smith o Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) yma i helpu.