Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso i Beirianneg gan Bennaeth y Coleg

Croeso cynnes gan yr Athro Huw Summers, Pennaeth y Coleg.

Dewch yn rhan o'n Cymdeithas Myfyrwyr Peirianneg yma.

Astudio Peirianneg Sifil yn Abertawe – safbwynt myfyriwr

Sut brofiad yw astudio Peirianneg Sifil yn Abertawe? Gair gan ein myfyrwyr.

Taith Maes Peirianneg Sifil

Gweler ein taith maes flynyddol i Gregynog y mae ein myfyrwyr Peirianneg Sifil yn ei mwynhau.

Modiwlau Peirianneg Sifil y flwyddyn 1af – safbwynt myfyriwr

Trosolwg cryno o’r hyn byddwch yn ei astudio yn eich modiwlau blwyddyn gyntaf ar y cwrs Peirianneg Sifil

Astudio Peirianneg Sifil yn Abertawe - Safbwynt Myfyriwr

Sut brofiad yw astudio Peirianneg Sifil yn Abertawe? Gwrandewch ar brofiadau Maha Al-Thani.

Holi ac Ateb gyda’n myfyrwyr Peirianneg

Mae ein myfyrwyr Peirianneg yn trafod eich cwestiynau cyffredin.

Taith fer o Gampws y Bae dan arweiniad myfyrwyr

Dilynwch ein myfyrwyr ar daith o Gampws y Bae ger y traeth.

Taith o’r cyfleusterau a labordai Peirianneg

Archwiliwch ein Campws y Bae modern sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Neges i'n Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae Katherine Thomas, ein Swyddog Rhyngwladoli o'r Coleg Peirianneg ar gael i helpu ein myfyrwyr rhyngwladol.

Blwyddyn mewn diwydiant – stori myfyriwr

Profiad myfyriwr o dreulio blwyddyn mewn diwydiant gyda Rolls-Royce.

Rhagolygon a chymorth gyrfa graddedigion Peirianneg

Neges gan ein Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd am ragolygon ein graddedigion a chymorth gyrfaoedd.