Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso i Beirianneg gan Bennaeth y Coleg

Croeso cynnes gan yr Athro Huw Summers, Pennaeth y Coleg.

Dewch yn rhan o'n Cymdeithas Myfyrwyr Peirianneg yma.

Modiwlau Peirianneg Gemegol y flwyddyn 1af - safbwynt myfyriwr rhan 1

Trosolwg cryno o’r hyn byddwch yn ei astudio yn eich modiwlau blwyddyn gyntaf ar y cwrs Peirianneg Gemegol

Modiwlau Peirianneg Gemegol y flwyddyn 1af - safbwynt myfyriwr rhan 2

Trosolwg cryno o’r hyn byddwch yn ei astudio yn eich modiwlau blwyddyn gyntaf ar y cwrs Peirianneg Gemegol

Holi ac Ateb gyda’n myfyrwyr Peirianneg

Mae ein myfyrwyr Peirianneg yn trafod eich cwestiynau cyffredin

Taith fer o Gampws y Bae dan arweiniad myfyrwyr

Dilynwch ein myfyrwyr ar daith o Gampws y Bae ger y traeth

Peirianneg Gemegol – y Labordy Peiriannau Peilot

Archwiliwch y Labordy Peiriannau Peilot ar gyfer Peirianneg Gemegol

Taith o’r cyfleusterau a labordai Peirianneg

Archwiliwch ein Campws y Bae modern sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf

Neges i'n Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae Katherine Thomas, ein Swyddog Rhyngwladoli o'r Coleg Peirianneg ar gael i helpu ein myfyrwyr rhyngwladol

Blwyddyn mewn diwydiant – stori myfyriwr

Profiad myfyriwr o dreulio blwyddyn mewn diwydiant gyda Rolls-Royce

Rhagolygon a chymorth gyrfa graddedigion Peirianneg

Neges gan ein Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd am ragolygon ein graddedigion a chymorth gyrfaoedd

Graddio o Beirianneg Gemegol yn Abertawe

Cyn-fyfyriwr Peirianneg Gemegol graddedig yn trafod ei amser yn astudio yn Abertawe