Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso i Beirianneg gan Bennaeth y Coleg

Croeso cynnes gan yr Athro Huw Summers, Pennaeth y Coleg.

Dewch yn rhan o'n Cymdeithas Myfyrwyr Peirianneg yma.

Modiwlau Peirianneg Fecanyddol y flwyddyn 1af – safbwynt myfyriwr

Trosolwg cryno o’r hyn byddwch yn ei astudio yn eich modiwlau blwyddyn gyntaf ar y cwrs Peirianneg Fecanyddol.

Holi ac Ateb gyda’n myfyrwyr Peirianneg

Mae ein myfyrwyr Peirianneg yn trafod eich cwestiynau cyffredin.

Taith fer o Gampws y Bae dan arweiniad myfyrwyr

Dilynwch ein myfyrwyr ar daith o Gampws y Bae ger y traeth.

Taith o’r cyfleusterau a labordai Peirianneg

Archwiliwch ein Campws y Bae modern sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Myfyrwyr Peirianneg Fecanyddol wrth eu gwaith

Myfyrwyr Peirianneg Fecanyddol yn cynhyrchu cŷn oer yn y labordy.

Neges i'n Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae Katherine Thomas, ein Swyddog Rhyngwladoli o'r Coleg Peirianneg ar gael i helpu ein myfyrwyr rhyngwladol.

Rhagolygon a chymorth gyrfa graddedigion Peirianneg

Neges gan ein Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd am ragolygon ein graddedigion a chymorth gyrfaoedd.

Blwyddyn mewn diwydiant – stori myfyriwr

Profiad myfyriwr o dreulio blwyddyn mewn diwydiant gyda Rolls-Royce.

Stori myfyriwr Peirianneg Fecanyddol

Charlie, myfyriwr Peirianneg Fecanyddol a nofiwr cystadleuol – Mwy na Pheiriannydd.