Coronafeirws: y diweddaraf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Osteopathi

Dewch i ddarganfod mwy am ein cwrs Osteopathi, a gymeradwyir gan y Cyngor Osteopathig Cyffredinol, trwy wylio'r hyn sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am astudio Osteopathi ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae'r cyfleusterau o'r radd flaenaf yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cynnwys clinig osteopathig amlddisgyblaethol yn yr Academi Iechyd a Llesiant arobryn, lle gallwch chi adeiladu eich sgiliau a'ch hyder wrth roi eich gwybodaeth ddamcaniaethol ar waith.

Darganfod mwy am y cwrs hwn yma.

 

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.